GESTER International Co., Ltd.
Địa chỉ: No.15, Chifeng Road, Licheng Region, Quanzhou city of Fujian, PR China.
Số điện thoại: +86-595-28886108
Fax: +86-595-22515221
Email:
sales@gester-instruments.com
Phụ trách: Joyce

 • Chứng nhận CE
 • Chứng nhận ISO 9001
 • ISO 17025
 • Bằng sáng chế
 • Giấy chứng nhận công ty niêm yết
 • Chứng chỉ hiệu chuẩn-1
 • Chứng chỉ hiệu chuẩn-2
 • Giấy chứng nhận AAA
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp AAA
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp kỹ thuật
 • Các chứng chỉ khác