GESTER International Co., Ltd.
Địa chỉ: No.15, Chifeng Road, Licheng Region, Quanzhou city of Fujian, PR China.
Số điện thoại: +86-595-28886108
Fax: +86-595-22515221

Giải pháp kiểm tra vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói vô cùng quan trọng vì nếu trong quá trình đóng gói không đúng cách, sản phẩm có thể bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, dẫn đến thiệt hại kinh tế cho cả nhà sản xuất và người mua. Do đó, Hiệp hội Vận tải An toàn Quốc tế (ISTA) đã công bố một loạt các tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm để đánh giá tính an toàn của vật liệu đóng gói.

GESTER cung cấp một số thiết bị thử nghiệm để thực hiện các thử nghiệm tương ứng, bao gồm:
1. Kiểm tra độ rung
2. Kiểm tra tác động nghiêng
3. Máy đo độ bục bìa cứng
4. Vật liệu đóng gói và thử nghiệm kim loại nặng
5. Thử nghiệm thả rơi
6. Kiểm tra áp suất cho vật liệu đóng gói
7. Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm
8. Kiểm tra ép cạnh